SOCIAL INNOVATION RELAY

IMG_20200121_103119

Druháci študijného odboru obchodná akadémia sa rozhodli v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu zapojiť doprojektu Social Innovation Relay (SIR). Cieľom medzinárodného projektu, realizovaného v sieti JA Europe s podporou NN Group, je oboznámiť študentov s témou sociálneho podnikania, podnietiť ich v tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu, zameraného na riešenie sociálnych potrieb. Žiaci Laurincová, Crichel a Vaščák sa vo webinároch, konaných 21. a 23. 1., oboznámili s tvorbou podnikateľského konceptu, ktorý rieši sociálne problémy v spoločnosti. Kreatívnosť uplatnia pri tvorbe projektu, ktorý prihlásia do súťaže.

Ing. Mária Šumichrastová

Priložené fotografie