Splav a rafting na Hrone

IMG_20210618_084409

Žiaci druhého ročníka odboru mechanik strojov a zariadení, ktorí sú v duálnom vzdelávaní s firmou Continental , dňa  18.6.2021 spoločne so svojim inštruktorom OV Bc. Miroslavom Vojtkom, zdolávali  Hron. Na rafte  sa preplavili z Nemeckej do Banskej Bystrice. Spoločné zážitky z dobrodružného výletu  zvečnili na  fotografiách.  Firma Continental sa o svojich žiakov  príkladne stará po odbornej stránke, a je chvályhodné, že im pripraví aj takéto výlety a  pekné spoločné zážitky.

 

                                                                                   Mgr. Anna Borbuliaková 

Priložené fotografie