Spoločne a zodpovedne – Konferencia o podpore slovenských farmárov

20191128_095243

Žiaci 1.P triedy sa dňa 28.11.2019, zúčastnili na konferencii „Spoločne a zodpovedne“, ktorá sa venovala podpore slovenských farmárov. Konferencia sa konala v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na Fakulte ekonomiky a manažmentu. 

Darček k registrácii na konferencii bol kalendár na rok 2020 od spoločnosti EKOTREND SLOVAKIA – zväz ekologického poľnohospodárstva, ktorému sa žiaci potešili. Úvodné slovo patrilo pánovi Hagovskému, ktorý je koordinátorom projektu Spoločne a zodpovedne. Vysvetlil nám význam projektu a to docieliť, aby sme sa my všetci ako spotrebitelia začali zaujímať aké potraviny konzumujeme. Projekt má ďalej ukázať širokej verejnosti, že na Slovensku máme kvalitné produkty, ktoré by sme si mali vážiť a prioritne nakupovať naše slovenské výrobky, čím podporíme slovenských farmárov a prispejeme tým aj k zlepšeniu slovenskej ekonomiky. Nasledovalo pásmo prezentácií v podaní odborníkov z praxe, kde sme sa napríklad dozvedeli bližšie informácie o novom programovom období 2021-2027, o podpore zo strany štátu a Európskej únie pre slovenských farmárov, o podpore mladých farmárov, o výhodách združenia v oblasti mliekarstva, o momentálnej situácii výrobkov z mlieka na slovenskom trhu, o agroekológii a podobne. 

Žiakom sa konferencia páčila, nakoľko načerpali veľa nových informácií o situácii slovenských výrobkov na domácom trhu. Zaujala ich však najmä prednáška o podpore mladých farmárov a možnostiach podnikania na Slovensku. 


                                                                                                                                Ing. Eva Sopková


Priložené fotografie