Spolupráca s vedkyňou a výskumníčkou pani Ing. Ivetou Čičovou, PhD.

V rámci predmetu netradičné podnikanie sme so žiakmi I.P nadviazali spoluprácu s vedkyňou a výskumníčkou Ing. Ivetou Čičovou, PhD., ktorá je národnou kurátorkou pre genetické zdroje liečivých rastlín v Génovej banke Slovenskej republiky v Piešťanoch. Je známou odborníčkou na pestovanie liečivých rastlín a vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zaoberá aj zachovaním slovenského genofondu liečivých rastlín a pseudoobilnín pre budúce generácie.

Spoluprácu s ňou sme nadviazali potom, čo si žiaci pozreli video prezentujúce pani Ing. Čičovú, PhD., ako slovenskú vedkyňu. Žiaci mali po prezentácii jej práce nezodpovedané otázky, preto sme sa rozhodli ju kontaktovať. Otázky žiakov boli zodpovedané, a práve tým sa začala naša spolupráca, čomu sa všetci veľmi tešíme.

 

V Krupine, dňa 30.11.2020

 

 

 

                                                                                                                                              Eva Sopková