Spracovanie informácií na počítači

20200213_122556

Dňa 13. februára 2020 prebiehali vo všetkých krajoch Slovenska krajské kolá súťaže v spracovaní informácií na počítači. Naša škola bola poverená organizačným zabezpečením 54. ročníka súťaže žiakov pre Banskobystrický kraj. Na škole sme privítali 24 súťažiacich a pedagógov z 12 škôl, ktorí súťažili v disciplínach písanie na počítači  a úprava textu na počítači.

Prvenstvo si odniesli najlepší, v kategórii písanie na počítači Iva Pavlíková  zo SOŠ Technickej vo Zvolene a v úprave textu na počítači  žiačka Obchodnej akadémie v Brezne Miroslava Kubaliaková. Našu školu reprezentoval žiak 4. O Milan Stehlík. Cieľom  súťaže bolo podporiť a hľadať talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, vytvárať trvalý vzťah k rozvíjaniu počítačovej gramotnosti pri využívaní moderných technológií na spracúvanie informácií.

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí danú súťaž podporili.

Ing. Mária Šumichrastová

Priložené fotografie