Stravovanie v školskej jedálni v termíne 1.3.2021- 5.3.2021

Z prevádzkových dôvodov sa nebude na budúci týždeň variť.