Študent mladý tvorca

20230622_103255
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina, v dňoch  21.6.-23.6.2023 na výstavisku Agrokomplex  v Nitre. Vystavovala a sútažila  s prácami našich žiakov a pedagógov. 
Cieľom 30 ročníka celoštátnej výstavy stredných škôl na výstavisku Agrokomplex bolo  podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie. Vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe. Rodičom a žiakom základných škôl poskytne väčší prehľad o profilácií škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce. Naša škola  predstavila náš školský vzdelávací program, spolupracujúce firmy v Duálnom vzdelávaní, ako aj našu bohatú projektovú činnosť. Špeciálnu cenu získala Ing. Mária Šumichrastová, za študijný materiál: Chov zvierat a pestovanie rastlín.Blahoželáme.
Výstavu sme spestrili , módnou prehliadkou výrobkov našich šikovných žiačok, krajčírok. 

Priložené fotografie

Logo BBSK