Študentská akcia „Deň Materinského jazyka“ bola ocenená

1058

Dnes sme dostali potešiteľnú správu ohľadom Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorý naši žiaci stredných škôl zorganizovali v meste Krupina .Určite si mnohí obyvatelia a návštevníci Krupiny , spomenú na mladých ľudí, ktorí Vám dňa 21.2.2020 za verš z básne od nášho rodáka Andreja Sládkoviča, darovali sladkú odmenu. Teraz sa odmena za mimoriadne nápaditú akciu ,dostala žiakom a učiteľom z obidvoch stredných škôl.

Dnes sme dostali nasledujúci mail:

„Dobrý deň,

 

            chceme sa Vám úprimne poďakovať za to, že ste sa aktívne a originálnym spôsobom zapojili do osláv Medzinárodného dňa materinského jazyka a poslali nám inšpiratívnu informáciu, ako ste si tento deň pripomenuli na Vašej škole.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa rozhodlo Váš príspevok zverejniť na svojom webovom sídle – v časti „Čitateľská gramotnosť“ 

https://www.minedu.sk/citatelska-gramotnost/.

Žiaľ, bez fotografií žiakov, aby sme dodržali nastavené pravidlá GDPR (ochrana osobných údajov).

Na záver ešte raz ďakujeme za vynaložené úsilie a prajeme každému žiakovi aj učiteľovi najmä pevné zdravie, odvahu a trpezlivosť, ktorú v týchto náročných časoch azda najviac potrebujeme.

 

S pozdravom

 

 odbor základných škôl / sekcia regionálneho školstva

 Ministerstvo školstva ,Vedy, Výskumu a Športu Slovenskej republiky.“

 

 

Verím, že táto správa Vás všetkých ,ktorí ste sa podieľali na hore uvedenej akcii poteší a povzbudí do ďalších dní v tejto mimoriadne ťažkej dobe.

 

  So želaním pevného zdravia a radosti z dobre vykonaného diela Vaša riaditeľka

                                                                                                  Anna Borbuliaková.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
22. 04. 2020  Gymnázium AS-SOŠO-Krupina570 kB [pdf]
22. 04. 2020  Gymnázium AS-SOŠO-Krupina-LETÁK K PODUJATIU480 kB [pdf]