Súťaž v písaní na počítači

Súťaž SIP ŠK

Dňa 17. decembra sa konalo školské kolo súťaže v písaní na počítači. Súťažili žiaci 4. ročníka študijného odboru obchodná akadémia. Cieľom súťaže bolo preukázať návyky žiakov pri práci na počítačovej klávesnici všetkými desiatimi prstami hmatovou a dotykovou metódou. Dané zručnosti zvýšia budúcim absolventom šance uplatnenia sa na trhu práce a pri štúdiu na vysokých školách. Umiestnenie žiakov v súťaži, kde sa zohľadňovalo najrýchlejšie a najpresnejšie písanie bolo nasledovné: 1. miesto Sofia Kaufmanová, 2. miesto Denis Vaščák a na 3. mieste sa umiestnila Katarína Žáčeková.

 

Ing. Mária Šumichrastová