Súťažiaci zo SOŠOaS Krupina si prebrali ceny za súťaž Roadshow 2018 v Bratislave

20190509_141845

Deň Európy (9. mája) je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň sme si pripomenuli výročie prijatia historicky významnej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Jeho víziou bolo vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou by bolo riadenie spoločného trhu s uhlím a oceľou. Zmluva, ktorá viedla k vytvoreniu takéhoto orgánu, bola podpísaná o rok neskôr. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania spoločenstva krajín, ktoré dnes nazývame Európskou úniou.

K výročiu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie bolo venované aj slávnostné podujatie pod názvom: Deň Európy -  15 rokov doma v EÚ, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. mája 2019 v Účelovom zariadení Úradu vlády SR Bôrik. Pilierom programu boli panelové diskusie na dve témy: Pätnásť rokov súčasťou jednotnej Európy a Budúcnosť Slovenska v Európskej únii. Diskusie sa zúčastnili aj zástupcovia SOŠOaS Krupina. 

V popoludňajšom programe bolo odovzdávanie cien v Celoslovenskej súťaži Úradu vlády SR Roadshow 2018. Súťaž umožnila šikovným tímom stredoškolákov, predstaviť svoje nápady na čerpanie fondov EÚ. 

Ceny súťažiacim odovzdával vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Ladislav Miko a predstavitelia Úradu vlády SR. Súťažný tím zo SOŠOaS Krupina si prevzal ceny za  2. miesto. Žiaci súťažili v tíme pod názvom: „SPACE TEAM“ a tvorili ho Pavol Vyletel, Sofia Kaufmanová, Dušan Remiar, Martina Kružliaková. Odborným garantom  bola učiteľka  ekonomických  predmetov Ing. Eva Fekiačová. Projekt  našich žiakov získal  od odbornej komisie 160 bodov a v celkovom hodnotení sa umiestnili na 2. mieste. Cieľom projektu je vytvoriť estetické, funkčné, oddychové a bezpečné verejné priestranstvo v centrálnej časti obce pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. Priestor bude slúžiť ako oddychová zóna aj pre turistov, ktorí v hojnej miere navštevujú Bzovícky hrad a okolité prírodne a kultúrne pamiatky (hrad Čabraď, Trúbiaci kameň, a pod.). 

Prvé a tretie miesto obsadili  súťažné tímy z Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi.  Všetkým súťažiacim  bolo prezentované, že nimi vypracované projekty  boli hodnotiacou komisiou, posudzované ako projekty s vysokou pridanou hodnotou pre spoločnosť a región, kde budú realizované. V samotnom ocenení okrem tradičného diplomu každý z našich súťažiacich získal notebook s balíkom Microsoft Office 2016. Riaditeľka SOŠOaS Mgr. Borbuliaková, prevzala cenu pre školu, čo predstavuje poukážka na nákup tovarov pre školu  v hodnote 8000 €. Po slávnostnom odovzdávaní cien a krátkej prehliadke nášho hlavného mesta sme sa plný dojmov vybrali na spiatočnú cestu domov za školskými povinnostiam.


                                                  Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy Zdroj: https://ec.europa.eu/slovakia/events/europe-day_sk https://www.vlada.gov.sk//26540/blizia-sa-oslavy-15vyrocia-vstupu-slovenska-do-eu-%E2%80%93-urad-vlady-sr-bude-pri-tom/

Foto : autorka článku a https://we.tl/t-QTBizCiBlb


Priložené fotografie