Svetový deň pôdy a Medzinárodný deň hôr

2

V mesiaci december sme si spoločne so žiakmi študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka pripomenuli významné dni spojené s ochranou životného prostredia.

Svetový deň pôdy si pripomíname  05. 12.  Medzinárodný deň hôr 11. 12.  V rámci svetového dňa pôdy sme so žiakmi diskutovali o význame ochrany našej pôdy a o negatívnych následkoch globálneho otepľovania, ktoré môžeme vidieť v súčasnosti.

Medzinárodný deň hôr bol aj dňom spoznávania našich slovenských hôr. Po besede si žiaci zahrali kvíz, v ktorom podľa obrázkov spoznávali naše hory a odpovedali i na ďalšie otázky spojené s týmto dňom.

Zhodli sme sa, že ochrana našej pôdy a našich hôr je významná a nevyhnutná pre zachovanie života na našej planéte. 
                                                                                                               Ing. Eva Sopková

Zdroj:napant.sk

Symbol Medzinárodného dňa hôr  sa skladá z troch rovnostranných trojuholníkov vyrastajúcich z pomyslenej čiary. Prevažne čierne trojuholníky znázorňujú hory.
Prvý zľava má  modrý diamant na vrchole, ktorýsymbolizuje ľadovce a snehovú pokrývku, dávajúcu životodárnu vodu.  Kruh vo vnútri prostrednej hory znázorňuje surovinové zdrojezelená plocha v časti tretej hory predstavuje plodiny a poľnohospodársku produkciu v horských oblastiach.


Zdroj:sopsr.skPriložené fotografie