Termín druhého kola prijímacích skúšok


Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb vyhlasuje termín konania prijímacích skúšok v druhom kole na  22. júna 2021  s nasledovným počtom voľných miest v príslušných odboroch:


Obchodný pracovník                  1

Mechanik strojov a zariadení    5

Auto opravár mechanik             5
Cukrár kuchár                              3
Strojárska výroba                        12
Potravinárska výroba                 12S pozdravom

                                    Mgr. Anna Borbuliaková
                                       riaditel'ka školy

Telefón/fax                         ICO                      Dič                             E-mail                                                Internet

045/5512403             00159352             2021152287            skola@sosoaskrupina.sk              www.sosoaskrupina.sk

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
03. 06. 2021  Druhé kolo termín71 kB [pdf]