Tradičné remeslá – košikárstvo

_20200221_113059

Vo štvrtok 20.02.2020 sa žiaci 1.P, zúčastnili ukážky výroby košíkov z prírodného materiálu pedig. A pod vedením pána Kyseľa si žiaci vyskúšali aj samotnú výrobu košíkov.

Pán Kyseľ sa venuje dlhé roky výrobe košíkov z prútia a pedigu. Na začiatku prednášky žiakom predstavil materiál, s ktorým budú pracovať, a následne im povedal základný pracovný postup a predstavil nástroje, ktoré sú potrebné pri výrobe košíkov. Oboznámil nás aj s históriou košikárstva vo svete a na Slovensku.

Pri výrobe si žiaci otestovali svoju trpezlivosť, nakoľko pri práci museli postupovať pomaly a dôsledne. Žiaci si vyrobili svoje košíky, a zistili, že ich výroba nie je jednoduchou a rýchlou záležitosťou. Deň strávený pri výrobe košíkov im ukázal krásu a náročnosť tohto remesla.

 

                                                                                                                                                                                    Ing. Eva Sopková

Priložené fotografie