Triedy a triednictvo

Triedy a triednictvo 2020/2021 Por.č.

Trieda (skupiny)

Triedny učiteľ

Poznámka (sídlo triedy)

1

I.A

I.K

Mgr. Janek

B2 prízemie  vľavo

2

II.A

II.K

Mgr. Dutkievičová

B2 prízemie  vľavo

3

III.A

   III.C   

Ing. Chovanec

B2 prízemie  vpravo

4

IV.K

Ing. Miškovová

B2 prízemie vpravo

5

I.E

I.F

Bc. Burčová

B2 podkrovie  vľavo

6

 II.E

II.F

Kaufmanová

B2 podkrovie  vľavo

7

I.M

I.P

Ing. Šumichrastová    

                     

Prístavba OA  vpravo-vľavo

8

II.M

II.P

Ing. Pokorný

Prístavba OA vľavo - vpravo

9

III.M

III.O

Mgr. Ližbetinová

Prístavba OA vľavo - vľavo

10

     IV.M      IV.O

Ing. Ungvarská

Prístavba OA vľavo - malá učebňa

11

II.N

Ing. Fekiačová

B1 - 3. poschodie

Budova B2 - ulica J. Jesenského 4, Budova B1 - ulica M. R. Štefánika 8, Prístavba OA - ulica M. R. Štefánika 8