Triedy a triednictvo

Triedy a triednictvo 2021/2022 Por.č.

Trieda (skupiny)

Triedny učiteľ

Poznámka (sídlo triedy)

1

I.A

I.K

I.L

Ing. Chovanec

B2 prízemie  vpravo

2

II.A

II.K

Mgr. Janek

B2 prízemie  vľavo

3

III.A

   III.K   

Ing. Miškovová

B2 prízemie  vľavo

4

I.E

I.F

Bc. Filipová

B2 podkrovie vľavo

5

II.E

II.F

Bc. Burčová

B2 podkrovie  vľavo

6

I.M

I.P

I.O

       Mgr. ProkajováPrístavba OA vpravo-vpravo

7

II.M

II.P

Ing. Šumichrastová    

                     

Prístavba OA  vpravo-vľavo

8

III.M

III.P

Ing. Pokorný

Prístavba OA vľavo - vpravo

9

IV.M

IV.O

Mgr. Ližbetinová

Prístavba OA vľavo - vľavo

10

      I.N
Ing. FekiačováB1 - 1.poschodie Fyzika

Budova B2 - ulica J. Jesenského 4,

Budova B1 - ulica M. R. Štefánika 8,

Prístavba OA - ulica M. R. Štefánika 8