Triedy a triednictvo

Triedy a triednictvo 2019/2020Por.č.Trieda (skupiny)Triedny učiteľPoznámka (sídlo triedy)
1I.A                     I.KMgr. DutkievičováB2 prízemie  vľavo
2II.A                     II.C                                           Ing. ChovanecB2 prízemie  vpravo
3III.A                    III.KIng. MiškovováB2 prízemie vpravo
4IV.K                                Mgr. ProkajováB2 prízemie  vľavo
5I.E                      I.FKaufmanováB2 podkrovie  vľavo
6II.E                     II.F                       Bc. HroncováB2 podkrovie  vľavo
7I.M                          I.PIng. PokornýPrístavba OA vľavo - vpravo
8II.M                          II.OMgr. LižbetinováPrístavba OA vľavo - vľavo
9III.M                          III.OIng. UngvarskáPrístavba OA vpravo - vpravo
10IV.M                          IV.OIng. Šumichrastová                          Prístavba OA  vpravo-vľavo
11I.NIng. FekiačováPrístavba OA vľavo - učebňa na striedanie
12II.NMgr. JanekPrístavba OA vľavo - malá učebňa