Triedy a triednictvo v šk. roku 2023/24

 

 

Triedy a triednictvo 2023/2024

P. č.        Trieda           Triedny učiteľ

1.            I. AKL             Ing. Žofia Miškovová

2.           II. AKL             Ing. Anna Trniková

3.           III. AKL            Ing. Zuzana Fekiačová

4.            IV. K                Mgr. Marek Janek

5.            I. EF                 Bc. Michaela Filipová

6.            II. EF                Bc. Eva Burčová

7.            I. MOP             Ing. Walter Pokorný

8.            II. MOP            Mgr. Alžbeta Ližbetinová

9.            III. MOP            Mgr. Ľubica Prokajová

10.          IV. MP               Ing. Mária Šumichrastová

11.           I.N                    Ing. Eva Fekiačová

12.           II.N                   Ing. Eva Sopková