V Krupine chodí celá stredná odborná škola , prešli už 8928 km

IMG_20201106_132345751_BURST000_COVER.jpg_1604665425751

V čase pandémie  majú najťažšiu situáciu učitelia telesnej výchovy. Je takmer nemožné motivovať žiakov aby cvičili a urobili niečo pre svoje  zdravie .

So zaujímavou myšlienkou prišiel Mgr. Marek Janek ,učiteľ telesnej výchovy  na Strednej odbornej škole obchodu a služieb  Krupina . Nezaprel v sebe dušu atléta ,a ako bývalý reprezentant SR v chôdzi, motivoval žiakov už od  októbra  2020 k tejto zdraviu prospešnej činnosti, ktorou chôdza bezpochyby je. Vymyslel  medzitriednu súťaž v dĺžke prejdených km jednotlivých žiakov.  Pomocou  aplikácie si zaznamenávajú  vo svojich  smartfónoch prejdené kilometre , potom  screen foto pošlú učiteľovi  telesnej výchovy a on  vyhodnocuje  každý mesiac jednotlivé triedy ako aj najlepších žiakov.

Samozrejme , že bokom neostal ani pedagogický zbor SOŠOaS Krupina. Pedagogickí zamestnanci ako aj vedenie školy,  posielajú svoje nachodené kilometre autorovi súťaže. Výhodou je, že si môžu zvoliť triedu, ktorej svoje prejdené km venujú.

Tak sa podarilo k polročnému hodnoteniu  spoločne  prejsť 8928 kilometrov , čo je úctyhodné číslo. Samozrejme súťaž a chôdza na škole nekončí, žiaci a pedagogickí zamestnanci naďalej zaznamenávajú svoje  prejdené kilometre a tešia sa dosiahnutých výsledkov.

 Je chvályhodné , že pán učiteľ Marek, nerezignoval hneď na začiatku dištančného vzdelávania. Vymyslel a zrealizoval skvelú myšlienku a aktivitu, ktorá ho spája so žiakmi každý deň. Zároveň prispieva k ich posilneniu  imunity a zlepšeniu zdravia a stmeľovaniu  triedneho kolektívu. Veď po sedení za počítačom vyjdú aspoň na chvíľu  von do prírody a zbierajú km pre seba a svoju triedu do súťaže.

Ďakujem  Mgr. Janekovi,  ako aj všetkým, ktorí sa do súťaže  zapájajú. Prispievajú tak  k udržaniu spolupatričnosti žiakov a pedagogických zamestnancov školy.

                                                                                     

                                                                                                                         Mgr. Anna Borbuliaková

                                                                                                                       riaditeľka  SOŠOaS Krupina 

Priložené fotografie