Vianočná pošta pre seniorov

VP2

Žiaci školy sa už po druhýkrát zapojili do výzvy: Spravme Vianoce neznámym starkým! V rámci „Vianočná pošta pre seniorov“ vyrobili ručne alebo na počítači vianočné pohľadnice pre 20 seniorov z domovov dôchodcov v Rožňave a v Bratislave. Urobili im tak veľkú radosť z tejto nečakanej vianočnej pošty.

Touto cestou chcem poďakovať všetkým zúčastneným žiakom, tiež pani učiteľke Ing. Miškovovej, pánovi majstrovi Ing. Svitkovi a pani Labudovej pri pomoci realizácie vianočnej pošty pre seniorov.

 

 

 

                                                                                                                                         Ing. Eva Sopková

Priložené fotografie