Vianočná výzdoba tried

20221221_114225

Od prvého adventného týždňa prebiehala na našej škole súťaž Vianočná výzdoba tried. Hodnotil sa celkový dojem triedy, atmosféra, vianočný stromček, ozdoba stola, okien ap.. Bodové hodnotenie bolo na stupnici od 1 do 10. S najvyšším počtom bodov bola víťazná trieda.

Hodnotili študenti školského parlamentu a žiaci vybraných tried. Medzi triedy, ktoré najviac oslovili svojou kreativitou, nápaditosťou a príjemnou atmosférou patrili:

2. MPO s počtom bodov 9

1. MPO s počtom bodov 8

3. MP s počtom bodov 7

1. AKL s počtom bodov 7

Sme radi že sa triedy zapojili a spríjemnili sebe aj ostatným spolužiakom predvianočné obdobie adventu. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších.

 

Petráš, Szabová – 3. MP