Voľné miesta do druhého kola prijímacích pohovorov

 

                    

Riaditeľka SOŠOaS oznamuje , že do druhého kola prijímacích pohovor sú voľné nasledovné miesta pre štúdium v školskom roku 2021/2022.

 

Názov  študijného odboru                         DUAL                 Dĺžka  vzdelávania         Počet voľných miest

2413K mechanik strojov a zariadení          áno                             4                                               5

6442K obchodný pracovník                         áno                             4                                               1

 

 

Názov učebného odboru                         DUAL                  Dĺžka vzdelávania           Počet voľných miest

2487 H01 autoopravár – mechanik         áno                                  3                                              5

2962H pekár                                                nie                                   3                                              2

2977H cukrár kuchár                                  nie                                   4                                              3

2478 F  strojárska výroba                          nie                                   2                                             12

2982 F  potravinárska výroba                   nie                                   2                                             12

 

 

  

V Krupine  dňa1.6.2021                                                                              Mgr. Anna Borbuliaková

                                                                                                                                riaditeľka školy 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
01. 06. 2021  Voľné miesta90 kB [pdf]