Vyhlásené verejné obstarávanie - Materiálno-technické vybavenie dielní

Verejné obstarávanie vykonávame v rámci realizácie projektu pod názvom „Zlepšenie podmienok praktického vyučovania na zvýšenie počtu žiakov v odbornom vzdelávaní SOŠOaS Krupina“, kód projektu 302021K462, kód ŽoNFP NFP302020K462, čislo zmluvy IROP-Z-302021K462-223-14.

Priamy link na zákazku:

http://euprojekty.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/12

 

Zverejnenie na portáli UVO:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/420628

 

Zverejnenie na stránke školy:

https://www.sosoaskrupina.sk/vyzvy-na-predkladanie-ponuk

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
16. 03. 2020  VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK_11489 - WYT - Materiálno-technické vybavenie dielní75 kB [pdf]