Vyhodnotenie COVID MARATÓNU

20210630_082941

Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Krupine sme koncom školského roka vyhodnotili Covid maratón v chôdzi, do ktorého sa zapojili žiaci a pedagogickí zamestnanci, počas dištančného vzdelávania už od októbra 2020 do 10. mája 2021. K tejto zdraviu prospešnej činnosti, ktorou chôdza bezpochyby je, všetkých motivoval učiteľ telesnej výchovy Mgr. Marek. Vymyslel medzitriednu súťaž v dĺžke prejdených km, ako aj súťaž jednotlivých žiakov v počte prejdených km. Pomocou aplikácie si zaznamenávali vo svojich smartfónoch prejdené kilometre, potom screen - foto poslali učiteľovi telesnej výchovy.  Vyhodnotili sa jednotlivé triedy, ako aj najlepší žiaci. Spoločne sa všetkým podarilo prejsť 24 634 km kilometrov. Z toho žiaci spolu prešli 17562 km, najlepšia Daniela Szabová z I.P prešla 1767,9 km, Vanesa Hudecová I.P 568,5 km a Mária Spodniaková 556,4 km. Riaditeľka školy im odovzdala ceny od  sponzorov a zaželala veľa letných prázdninových km. Akciu podporili Firma Viakorp Krupina, Mesto Krupina, COOP Jednota Krupina, Tlačiareň Nikara Krupina a olympijsky víťaz v chôdzi pán. Matej Tóth. Všetkým veľmi pekne ďakujeme v mene ocenených žiakov.

                                                                                                                      Mgr. Anna Borbuliaková
                                                                                                                            
 riaditeľka školy 

Priložené fotografie