Výzva „Ukáž svoju fľašu“

Ukáž_svoju_fľašu

V mesiaci marec 2023 sa žiaci študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka zapojili do výzvy „Ukáž svoju fľašu“. Žiaci mali priniesť do školy svoju obľúbenú opakovane použiteľnú fľašu na nápoje. Cieľom výzvy bolo poukázať na opakované používanie fliaš a nie ich jednorazové použitie. Aj týmto spôsobom vieme obmedziť používanie plastových fliaš.

Keďže v mesiaci marec sme si pripomínali Svetový deň vody, tak práve v tento deň 22.03.2023, sa žiaci a aj učitelia rozhodli výzvu splniť. Doniesli si do školy fľaše, ktoré ich spolužiačka Danielka Szabová odfotila a následne z nich vytvorila koláž. Spoločne sme si uvedomili, že každá kvapka vody je vzácna a mali by sme robiť všetko pre to, aby sme ju chránili pred znečistením a šetrili ňou. Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom aj učiteľom.

Túto akciu sme realizovali cez výzvu „Zatoč s odpadom“.

 

V Krupine, dňa 04. 04. 2023

 

 

 

                                                                       Ing. Eva Sopková