Workshop – pokračovanie vzdelávania mladších žiakov

20220527_090614

V rámci aktuálne prebiehajúceho projektu s názvom  Vzdelávaním mladých ľudí prispejeme k zmene klímy, financovaného z Nórskych grantov a spolufinancovanéhoBanskobystrickým samosprávnym krajom, žiaci našej školy opäť vzdelávali svojich mladších spolužiakov.

Vzdelávanie tentokrát prebiehalo na našej partnerskej škole z projektu – Základnej škole Jozefa Cígera Hronského v Krupine dňa 27. 05. 2022. Žiakov z tried 8.A a 8.B sme oboznámili s problematikou zmeny klímy Zeme. Následne ich čakali štyri stanovištia (didaktické pexeso, osemsmerovka, poznávanie liečivých rastlín, triedenie odpadu), kde si overili a rozšírili svoje vedomosti. Stanovišťami žiakov sprevádzali a vzdelávali žiaci našej školy z tried I.P a III.P študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka, za čo im veľmi pekne ďakujem.

Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Ing. Šumichrastovej, ktorá pripravila prezentáciu a podieľala sa na príprave jednotlivých stanovíšť a celkovo na priebehu vzdelávania.

Veríme, že vzdelávanie prinieslo žiakom 8.A a 8.B veľa nových poznatkov a najmä vzbudilo v nich snahu byť aktívnymi ohľadom ochrany našej planéty. 
                                                                                                            Ing. Eva Sopková

Priložené fotografie