Workshop Projektový manažment pre dievčatá

IMG-20240517-WA0008

Dňa 17.5.2024 mali žiačky druhého a tretieho ročnika, zo študijného odboru podnikateľka pre rozvoj vidieka, možnosť vyskúšať si „Marshmallow Challenge“ a dozvedieť sa viac informácií o projektovom manažmente a o aktivitách, ktoré zabezpečuje spoločnosť Aj Ty v IT. Prostredníctvom zaujímavej aktivity si osvojili základné princípy projektového manažmentu a zábavnou formou im bola priblížená tímová práca na spoločnom projekte.
Žiačky boli rozdelené do skupín, dostali 20 neuvarených špagiet, meter lepiacej pásky, meter špagátu a jedno marshmallow. Ich úlohou bolo za 20 minút postaviť čo najvyššiu voľne stojacu štruktúru, vežu, na ktorej vrchole bude marshmallow. Znie to jednoducho, ale v praxi sa stretávali s rôznymi prekážkami. Každý tím zvolil inú stratégiu, čas ubiehal a mnohokrát začínali odznova, menili tvar, upravovali, dopĺňali....V závere sa všetkým podarilo splniť úlohu a vyrástli masívne štruktúry i jednoduchšie spôsoby napichnutých marshmalow na špagetách. Táto jednoduchá aktivita krásne demonštrovala bežnú prax pri tvorbe projektov. Od rozdelenia úloh, vzájomnej spolupráci až po stratégiu a samotnú realizáciu.

Priložené fotografie