Youth exchange Let´s open the door of great mind

mladez 2

Youth exchange

Let´s open the door of great mind.

Vilajndi, Estonia


Milan Stehlík, žiak 4. ročníka študijného odboru obchodná akadémia, som bol vybraný spomedzi uchádzačov absolvovať Mládežnícku výmenu v rámci Erazmus+, ktorá sa konala v Estónsku a bola zameraná na kreatívne aktivity – tvorba myšlienkových máp, plagátov, spoločenských hier. Na mládežníckej výmene v Estónsku sa zúčastnili štyri krajiny: Slovensko, Taliansko, Estónsko, Španielsko, ktoré mali za úlohu prezentovať svoju krajinu, svoje tradície, zvyky a národné jedlá. Celý septembrový týždeň v meste Viljandi sme mali nabitý náučnými aktivitami, ako spoznávanie mesta, prírody, miestnych ľudí. Všetkým mladým ľuďom odporúčam zúčastniť sa takejto príležitosti, pretože ponúka zážitky, ako spoznanie kultúry rôznych krajín, nových priateľov a samozrejme to najdôležitejšie, zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku.

                                                                                                         Milan Stehlík, žiak 4. O

Priložené fotografie