Začiatok praktického vyučovania žiakov III.P v Kúpele Dudince, a. s.

20211005_082613

Dňa 05.10.2021 (utorok) začali žiaci 3. ročníka študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka praktické vyučovanie v Kúpele Dudince, a.s. www.kupeledudince.sk  Žiakov privítala pani Ing. Júlia Ošustová, ktorá ich prvý deň previedla jednotlivými prevádzkami kúpeľov a oboznámila ich s činnosťou kúpeľov. Počas praktického vyučovania budú oboznámení a vyskúšajú si práce na viacerých prevádzkach. Veríme, že praktické vyučovanie prinesie žiakom veľa nových skúseností z praxe a kúpele si medzi nimi nájdu svojich potencionálnych zamestnancov.

Obom stranám prajeme veľa spoločných pracovných úspechov.  

 

V Krupine, dňa 06.10.2021

 

 

                                                                                                                                    Ing. Eva Sopková