Zdokonaľovanie jazykových kompetencií pedagogických zamestnancov SOŠOaS Krupina, prostredníctvom programu Erasmus +

received_1734134336934443

Jazykový pobyt na Malte je najlepšou voľbou, ako spojiť príjemné s užitočným. Maltské súostrovie, ktoré sa skladá z ostrovov Malta, Gozo a Comino, leží v srdci Stredozemného mora a je vzdialené približne 100 km južne od Sicílie a 230 km od severného pobrežia Afriky.

Na začiatku prázdnin  dňa 3.7.2022 , štrnásti  pedagogickí zamestnanci Strednej odbornej školy obchodu a služieb Krupina, smerovali svoje kroky na tento čarovný ostrov.  V  jazykovej škole „Ciels Malta“  v meste Sliema, si zdokonaľovali svoje jazykové kompetencie v anglickom jazyku, až do 17.7.2022. Pobyt bol v rámci programu Erasmus + splnil a očakávania  našich pedagogických zamestnancov . Títo sa počas pobytu zdokonaľovali v anglickom jazyku , spoznávali krásnu a starobylú kultúru Malty. Svoj voľný čas  venovali aj krásnemu Stredozemnému moru, kde na jeho plážach strávili príjemné chvíle oddychu.

Po skončení vzdelávacieho pobytu, všetci účastníci  z jazykovej prípravy získali certifikát, podľa absolvovaného vzdelávacieho modulu. Všetci  zúčastnení  prostredníctvom On line vzdelávania pokračovali s lektormi AJ z jazykovej školy „Ciels Malta“, v pravidelne počas nasledujúcich piatich dní prázdnin.  Je veľmi dobré a prospešné, že program Erasmus + poskytuje takéto možnosti vzdelávania pre všetkých PZ školy. Verím , že svoje  získané kompetencie  využijú vo svojej práci a pri zahraničných stážach prostredníctvom programu Erasmus+. 

                                                                                         Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy 

Priložené fotografie