„Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v regióne“

20191004_122347

V týždni od 30.09.2019 do 04.10.2019 som sa spolu s kolegyňou zúčastnila kurzu pre učiteľov Nemeckého jazyka počas mobility v rámci programu Erasmusplus vo vzdelávacej inštitúcii ActiLingua Academy vo Viedni. V prvý deň výučby nás rozdelili do dvoch skupín. Stretla som tu účastníkov – učiteľov nemeckého jazyka z rôznych krajín – Švédsko, Česko, Bulharsko, Poľsko. Počas 20 lekcií sme sa učili o kultúre a histórii Rakúska, o politickom, geografickom a historickom pozadí krajiny, o geografii Viedne. Preberali sme témy ako gramatické špecifiká, hovorová nemčina v Rakúsku, súčasná rakúska literatúra, rozoberali sme gramatiku textu muzikálu Elisabeth. Na hodinách sme analyzovali aj aktuálne témy týkajúce sa školstva a systému výučby cudzích jazykov v jednotlivých domovských krajinách účastníkov. Vzdelávacia aktivita nám umožní prepojiť jazykové a odborné vzdelávanie žiakov, tzn. učenie sa skúsenosťami vo svojej profesii, ktoré je mnohokrát účinnejšie.

Vo voľnočasovom programe sme absolvovali podvečernú prehliadku Viedne, zúčastnili sme sa spoločnej večere a Wiener Wiesn.

Vysielajúcou organizáciou a zároveň realizátorom mobilít bola Spojená škola v Detve.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

                                                                                                 Autorka: Ing. Bohumila BalkováKurz pre učiteľov nemeckého jazyka vo Viedni

Vďaka Erazmus+ - programu Európskej únie, ktorý podporuje aj aktivity v oblasti vzdelávania učiteľov som sa mohla zúčastniť jazykového kurzu nemčiny pre učiteľov nemeckého jazyka. Konal sa vo Viedni v dňoch 30. 9. 2019 – 04. 10. 2019. Výučba prebiehala počas 20 lekcií v malých skupinkách,  spoznala som učiteľov nemčiny z iných krajín EÚ, oboznámila som sa s ich kultúrou a systémom práce s jazykom na ich hodinách nemčiny. Kurz bol zameraný predovšetkým na jazykové zručnosti, didakticko-metodické a kultúrne aspekty. V popoludňajších hodinách sme absolvovali rôzne exkurzie Viedne, dozvedeli  sa o histórii mesta, významných osobnostiach  a oboznámili sme sa s „pravým viedenským“ dialektom.  Vzdelávacia aktivita nám umožní prepojiť jazykové a odborné vzdelávanie žiakov, t.j. učenie sa skúsenosťami vo svojej profesii, ktoré je často účinnejšie.

Kurzu som sa zúčastnila v rámci projektu, ktorého realizátorom je Spojená škola v Detve.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

                                                                                              Autorka: Mgr. Martina Sladkovská