Zo života našej školy

Praktické záverečné skúšky odborov cukrár-kuchár a potravinárska výroba.
 Publikované: 14.6.2024,  Zobrazené: 1 x
Dnes sa úspešne ukončili praktické záverečné skúšky. Odbor cukrár-kuchár a potravinárska výroba....
Praktické záverečné skúšky odborov autoopravár, mechanik a strojárska výroba
 Publikované: 14.6.2024,  Zobrazené: 3 x
Dnes sa úspešne ukončili praktické záverečné skúšky. Odbor autoopravár mechanik a strojarska výroba....
Záverečné skúšky prvých krajčírok na SOŠOaS
 Publikované: 14.6.2024,  Zobrazené: 3 x
Po trojročnom úspešnom štúdiu na SOŠOaS Krupina, dnes ukončili úspešne praktickú záverečnú skúšku prvé krajčírky v učebnom odbore dámska krajčírka. Pripravovali sa v duálnom systéme vzdelávania...
Poďakovanie od ZUŠ Krupina
 Publikované: 12.6.2024,  Zobrazené: 11 x
Srdečná vďaka za pomoc pri realizácii nášho slávnostného koncertu, sukničky pre dievčenský spevácky zbor boli krásne, ďakujeme aj pani Palčovičovej, ktorá nám ich ušila....
Poľnohospodárska výstava
 Publikované: 7.6.2024,  Zobrazené: 21 x
Dňa 5. 6. 2024 sa žiaci 2.P a 2.M triedy zúčastnili poľnohospodárskej výstavy celoslovenské dni poľa v obci Dvory nad Žitavou. Výstava zahŕňala predvádzanie strojov a techniky....
Prezentácia maturitných projektov
 Publikované: 29.5.2024,  Zobrazené: 44 x
Žiaci študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka predstavili dňa 9. mája svoje podnikateľské projekty...
Workshop Projektový manažment pre dievčatá
 Publikované: 28.5.2024,  Zobrazené: 40 x
Dňa 17.5.2024 mali žiačky druhého a tretieho ročnika, zo študijného odboru podnikateľka pre rozvoj vidieka, možnosť vyskúšať si „Marshmallow Challenge“ a dozvedieť sa...
Erasmus + Martina Franca , Apúlia, Taliansko
 Publikované: 28.5.2024,  Zobrazené: 52 x
Žiačky SOŠOaS Krupina z odborov podnikateľka pre rozvoj vidieka, cukrárka- kuchárka a obchodná pracovníčka vycestovali...
Čabraď
 Publikované: 28.5.2024,  Zobrazené: 40 x
V rámci kurzu pohybových aktivít a kurzu na ochranu života a zdravia sme boli dňa 23. 05. 2024 na turistike k hradu Čabraď....
Strojársky veľtrh
 Publikované: 24.5.2024,  Zobrazené: 61 x
Dňa 23.mája sme sa zúčastnili Strojárskeho veľtrhu. Obdivovali sme inovácie v strojárskom priemysle...
Pozvánka na odovzdávanie maturitných vysvedčení
 Publikované: 22.5.2024,  Zobrazené: 68 x
Viedeň
 Publikované: 21.5.2024,  Zobrazené: 70 x
Exkurzia v meste Viedeň bola odmenou pre žiakov SOŠOaS a GAS, ktorí sa zapájali do aktivít školského parlamentu, súťaží, mimoškolských aktivít a akcií na reprezentáciu školy...