Zo života našej školy

Modernizácia stredoškolského vzdelávania v BBSK
 Publikované: 15.7.2024,  Zobrazené: 30 x
Zamestnanci SOŠOaS Krupina a GAS Krupina, spoločne ukončili školský rok 2023/24
 Publikované: 10.7.2024,  Zobrazené: 32 x
Pred nástupom na dovolenku, sa zamestnanci stredných škôl v Krupine vybrali spoznávať ďalší pekný kus našej krajiny...
Slávnostné ukončenie školského roka
 Publikované: 1.7.2024,  Zobrazené: 49 x
Návšteva Botanickej záhrady v Košiciach
 Publikované: 27.6.2024,  Zobrazené: 29 x
Dňa 24.6.2024 sa žiaci GAS Krupina a SOŠOaS Krupina vybrali na východ našej krajiny aby navštívili výstavu motýľov v Botanickej záhrade Košice. Po krásnom zážitku z výstavy živých motýľov a nádherných rastlín sa vybrali...
Ocenenie „Žiak roka 2024“
 Publikované: 26.6.2024,  Zobrazené: 49 x
Mesto Krupina, zastúpené Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta, dňa 25. júna udeľovalo za dosiahnutie výnimočných študijných výsledkov a úspešnú reprezentáciu školy ocenenie „Žiak roka 2024“...
Erasmus + Málaga
 Publikované: 19.6.2024,  Zobrazené: 39 x
Začiatkom letných dní sme mali možnosť spoznať ďalšiu zaujímavú krajinu cez program Erasmus+ so žiačkami troch odborov: kuchár-cukrár, obchodný pracovník a krajčír....
Náš syr
 Publikované: 19.6.2024,  Zobrazené: 51 x
My, študenti III.P sme si v rámci odborného výcviku vyrábali SYR. Čerstvé mlieko sme uvarili na 37°C. Do zohriatého mlieka sme pridali...
Čo sa plánuje v našom meste Krupina?
 Publikované: 19.6.2024,  Zobrazené: 45 x
Odpoveď na túto otázku, a mnohé ďalšie, sme sa dozvedeli pri exkurzii na Mestskom úrade Krupina dňa 12. 06. 2024. Navštívili sme Oddelenie...
Erasmus + pedagogickí zamestnanci školy v partnerskej  Střední škola a Základní škola, Oselce. ČR
 Publikované: 17.6.2024,  Zobrazené: 58 x
Cieľom aktivít odbornej stáže Erasmus + bolo neformálne vzdelávanie učiteľov odborných predmetov priamo v prostredí a podmienkach Střední školy a Základní školy v meste Oselce...
JÚNOVÉ ENVIRO DNI
 Publikované: 17.6.2024,  Zobrazené: 56 x
Tohto ročný Svetový deň životného prostredia mal slogan „Naša pôda, naša budúcnosť – sme generáciou obnovy“. Spoločne so žiakmi sme si pripomenuli význam pôdy a nevyhnutnosť jej ochrany....
KRUPINA RACE 2024 - Majstrovstvá okresu v behu cez prekážky
 Publikované: 17.6.2024,  Zobrazené: 191 x
Dňa 31.5.2024 sa konali v Krupine Majstrovstvá okresu v behu cez prekážky pod záštitou Strednej odbornej školy obchodu a služieb a Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine. Pre súťažiacich z okolitých škôl bolo pripravených...
Praktické záverečné skúšky odborov cukrár-kuchár a potravinárska výroba.
 Publikované: 14.6.2024,  Zobrazené: 41 x
Dnes sa úspešne ukončili praktické záverečné skúšky. Odbor cukrár-kuchár a potravinárska výroba....