Zo života našej školy

Corona maratón
 Publikované: 5.11.2020,  Zobrazené: 72 x
Corona maratón...
EnviroSpektrum - súťaž
 Publikované: 3.11.2020,  Zobrazené: 74 x
Minierasmus Online
 Publikované: 2.11.2020,  Zobrazené: 66 x
Minierasmus Online...
Aktivity, online stretnutia a vzdelávanie
 Publikované: 28.10.2020,  Zobrazené: 62 x
V aktuálnych časoch dištančného vzdelávania a rôznych protipandemických opatrení chceme aj my v IUVENTE vyjsť v ústrety mladým ľuďom, pracovníkom s mládežou aj rodičom....
Ako sa pripojiť na video hodinu cez aplikáciu Zoom
 Publikované: 21.10.2020,  Zobrazené: 57 x
Ako sa pripojiť na video hodinu cez aplikáciu Zoom...
Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelánia
 Publikované: 12.10.2020,  Zobrazené: 84 x
Oznam pre žiakom, ktorí sa prihlásili do kurzu na získanie nižšieho stredného vzdelánia...
Od 12.10.2020 sa prechádza na dištančné vzdelávanie
 Publikované: 11.10.2020,  Zobrazené: 248 x
Od 12.10.2020 sa v zmysle nariadenia MŠVVaŠ SR prechádza na dištančné vzdelávanie. Prosíme študentov a ich zákonných zástupcov, aby sledovali oznamy na stránke školy a stránku EduPage školy...
BIELA PASTELKA
 Publikované: 6.10.2020,  Zobrazené: 72 x
Moderné vzdelávanie pre prax
 Publikované: 2.10.2020,  Zobrazené: 246 x
„ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA AKO NÁSTROJ PREVENCIE ŠIKANOVANIA A ĎALŠÍCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV“
 Publikované: 16.9.2020,  Zobrazené: 114 x
„ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA AKO NÁSTROJ PREVENCIE ŠIKANOVANIA A ĎALŠÍCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV“...
Aplikovaná ekonómia
 Publikované: 31.8.2020,  Zobrazené: 109 x