Zo života našej školy

Opatrenia ministerstva školstva
 Publikované: 25.3.2020,  Zobrazené: 10 x
Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach
 Publikované: 13.3.2020,  Zobrazené: 17 x
Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach...
 Publikované: 10.3.2020,  Zobrazené: 19 x
V dňoch 29.7.2019 až 2.8.2019 som sa zúčastnila týždňového jazykového pobytu v jazykovej škole EASY SHOOL OF LANGUAGES...
OPATRENIE RIADITEĽKY ŠKOLY
 Publikované: 9.3.2020,  Zobrazené: 31 x
„Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v regióne“
 Publikované: 6.3.2020,  Zobrazené: 107 x
ODBORNÁ STÁŽ ŽIAKOV SOŠOAS KRUPINA V ČR
 Publikované: 5.3.2020,  Zobrazené: 190 x
Tradičné remeslá – košikárstvo
 Publikované: 5.3.2020,  Zobrazené: 54 x
Vo štvrtok 20.02.2020 sa žiaci 1.P, zúčastnili ukážky výroby košíkov z prírodného materiálu pedig...
Spracovanie informácií na počítači
 Publikované: 21.2.2020,  Zobrazené: 97 x
Dňa 13. februára 2020 prebiehali vo všetkých krajoch Slovenska krajské kolá súťaže v spracovaní informácií na počítači....
Ekonomická olympiáda
 Publikované: 7.2.2020,  Zobrazené: 92 x
Študenti 4. O sa v decembri zapojili do on-line testovania vedomostí žiakov....
SOCIAL INNOVATION RELAY
 Publikované: 7.2.2020,  Zobrazené: 31 x
Druháci študijného odboru obchodná akadémia sa rozhodli v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu zapojiť do projektu Social Innovation Relay (SIR)...
Vianočné trhy v Krupine 2019
 Publikované: 12.1.2020,  Zobrazené: 79 x
Žiaci študijného odboru Podnikateľ pre rozvoj vidieka (trieda 1.P) sa dňa 20.12.2019 zúčastnili Vianočných trhov v Krupine, kde spoločne predávali vlastnoručne vyrobené vianočné výrobky....
Inovačný workshop
 Publikované: 20.12.2019,  Zobrazené: 106 x
Žiaci odborov obchodná akadémia a mechanik strojov a zariadení mali 11. decembra možnosť absolvovať inovačný workshop...