Zo života našej školy

Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých
 Publikované: 26.11.2021,  Zobrazené: 24 x
Stredná odborná škola obchodu a služieb v období od 10. 11. 2021 do 31. 5. 2022 realizuje projekt pod názvom...
Cena Jána Amosa Komenského pedagogickým zamestnancom stredných škôl Krupina
 Publikované: 18.11.2021,  Zobrazené: 25 x
Primátor mesta Krupina Ing. Radoslav Vazan, viceprimátorka mesta a poslankyňa MsZ v Krupine Mgr. Anna Borbuliaková odovzdali Cenu Jána Amosa Komenského...
Aktivity  Environ projektu
 Publikované: 18.11.2021,  Zobrazené: 22 x
V rámci nášho Environ projektu : „Vzdelávaním mladých ľudí prispejeme k zmene klímy .“ (ClimaEdu)....
Mobility pedagogických zamestnancov SOŠOaS Krupina v rámci programu Erasmus+
 Publikované: 12.11.2021,  Zobrazené: 35 x
Pedagogickí zamestnanci školy, sa zúčastnili v rámci programu Erasmus+...
Začiatok praktického vyučovania žiakov III.P v Kúpele Dudince, a. s.
 Publikované: 7.10.2021,  Zobrazené: 66 x
Dňa 05.10.2021 (utorok) začali žiaci 3. ročníka študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka praktické vyučovanie v Kúpele Dudince, a. s....
Zlepšenie podmienok odborného výcviku na SOŠOaS Krupina
 Publikované: 16.9.2021,  Zobrazené: 108 x
Výsledok práce  žiakov nax OV 1.P
 Publikované: 8.9.2021,  Zobrazené: 165 x
Pedagogickí zamestnanci na Malte v rámci projektu Erasmus+
 Publikované: 7.9.2021,  Zobrazené: 58 x
V dňoch 16. až 22. augusta 2021 sa pedagogický zamestnanci zúčastnili v rámci programu Erasmus+ pracovnej stáže na Malte...
Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
 Publikované: 31.8.2021,  Zobrazené: 118 x
Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. 9. 2021 o 8:30 hod. v triedach v hlavnej budove na M. R. Štefánika 8...
Gröhling: Učiteľom preplatíme rozširujúce a doplňujúce štúdium na vysokých školách
 Publikované: 12.7.2021,  Zobrazené: 61 x
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky...
Splav a rafting na Hrone
 Publikované: 8.7.2021,  Zobrazené: 199 x
Žiaci druhého ročníka odboru mechanik strojov a zariadení, ktorí sú v duálnom vzdelávaní s firmou Continental dňa 18.6.2021 spoločne so svojim inštruktorom OV Bc. Miroslavom Vojtkom, zdolávali Hron...
Spoločne na Sitno
 Publikované: 8.7.2021,  Zobrazené: 239 x
Dňa 1.7. 2021 sa zamestnanci SOŠOAS Krupina a GAS Krupina , rozhodli spoločne ukončiť netradičný školský rok...