Zo života našej školy

Spoločne a zodpovedne – Konferencia o podpore slovenských farmárov
 Publikované: 5.12.2019,  Zobrazené: 7 x
Žiaci 1.P triedy sa dňa 28.11.2019, zúčastnili na konferencii „Spoločne a zodpovedne“, ktorá sa venovala podpore slovenských farmárov....
EDU konferencia pre školy 28.11.2019
 Publikované: 5.12.2019,  Zobrazené: 6 x
Spoločnosť Schier Technik Slovakia s.r.o. s ktorou spolupracujeme vrámci zabezpečenia výučbových grafických systémov, usporiadala 28.11.209 EDU konferenciu v Trenčíne...
Natoč a vyhraj
 Publikované: 4.12.2019,  Zobrazené: 16 x
Zenit v strojárstve 2019-2020
 Publikované: 4.12.2019,  Zobrazené: 11 x
Krajské kolo 21. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve...
Ing. Vojtech Szemes, CSc.
 Publikované: 27.11.2019,  Zobrazené: 81 x
Vo veku 85 rokov nás dňa 25. 11. 2019 opustil nestor slovenského pekárstva. Vojtech Szemes pochádzal z mlynsko-pekárskej rodiny Szemesovcov....
This is 21 – priprav sa na 21. storočie
 Publikované: 22.11.2019,  Zobrazené: 17 x
Každé ráno zisťujeme, že svet je iný, ako bol včera. Ak v ňom chceme prežiť a presadiť sa, musíme na sebe pracovať a rozvíjať svoje postoje a zručnosti....
WEBINÁR - TRADIČNÉ PODNIKANIE NETRADIČNE
 Publikované: 22.11.2019,  Zobrazené: 17 x
Žiaci 2. a 3. ročníka študijného odboru obchodná akadémia sa zapojili do projektu Podpora inovácií v podnikaní prostredníctvom webinára – tradičné podnikanie netradične, ktorý sprostredkovala nezisková organizácia JA Slo...
Uplatni sa v cestovnom ruchu
 Publikované: 22.11.2019,  Zobrazené: 22 x
Exkurzia Roľnícke družstvo Cerovan
 Publikované: 12.11.2019,  Zobrazené: 36 x
Dňa 07.11.2019 sa žiaci 1.P zúčastnili na exkurzii usporiadanej Roľníckym družstvom Cerovan na Cerove a na Hrušove, ktorého cieľom bolo oboznámenie sa s automatickým systémom dojenia – Lely Astronaut....
Odborná stáž Erasmus+ v Ríme 04 - 24. októbra 2019
 Publikované: 23.10.2019,  Zobrazené: 84 x
Správa zo zahraničnej stáže žiakov v rámci Erasmus+. Rím 2019...
Tradičná chuť Hontu
 Publikované: 22.10.2019,  Zobrazené: 109 x
Dňa 5.10. 2019 sa naša škola SOŠOaS v Krupine zúčastnila podujatia Tradičná chuť Hontu v Beluji....
Najkrajšia torta Slovenska
 Publikované: 22.10.2019,  Zobrazené: 34 x
Dňa 10.10. 2019 sa pod záštitou SOŠOaS v Púchove v spolupráci so SZKC konal 10. ročník prestížnej súťaže o Najkrajšiu tortu Slovenska....