Zo života našej školy

Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelánia
 Publikované: 12.10.2020,  Zobrazené: 67 x
Oznam pre žiakom, ktorí sa prihlásili do kurzu na získanie nižšieho stredného vzdelánia...
Od 12.10.2020 sa prechádza na dištančné vzdelávanie
 Publikované: 11.10.2020,  Zobrazené: 186 x
Od 12.10.2020 sa v zmysle nariadenia MŠVVaŠ SR prechádza na dištančné vzdelávanie. Prosíme študentov a ich zákonných zástupcov, aby sledovali oznamy na stránke školy a stránku EduPage školy...
BIELA PASTELKA
 Publikované: 6.10.2020,  Zobrazené: 26 x
Moderné vzdelávanie pre prax
 Publikované: 2.10.2020,  Zobrazené: 113 x
„ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA AKO NÁSTROJ PREVENCIE ŠIKANOVANIA A ĎALŠÍCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV“
 Publikované: 16.9.2020,  Zobrazené: 69 x
„ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA AKO NÁSTROJ PREVENCIE ŠIKANOVANIA A ĎALŠÍCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV“...
Aplikovaná ekonómia
 Publikované: 31.8.2020,  Zobrazené: 53 x
Poukázanie 2 % podielu Vašej dane - 2019
 Publikované: 23.6.2020,  Zobrazené: 329 x
...2 % Vašej dane......
Pokyny pre žiakov k vyučovaniu od 22.6. do 30.6.2020
 Publikované: 17.6.2020,  Zobrazené: 153 x
Odovzdávanie maturitných vysvedčení  absolventom
 Publikované: 24.5.2020,  Zobrazené: 127 x
V piatok 22.mája 2020 si dvadsať jedna absolventov SOŠOaS Krupina, prevzalo maturitné vysvedčenia. Svoje štúdium končili netradične, počas mimoriadna situácie COVID 19....
Študentská akcia „Deň Materinského jazyka“ bola ocenená
 Publikované: 22.4.2020,  Zobrazené: 224 x
Dnes sme dostali potešiteľnú správu ohľadom Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorý naši žiaci stredných škôl zorganizovali v meste Krupina ....
Slovenské múzeum máp je otvorené aj počas epidémie koronavírusu
 Publikované: 19.4.2020,  Zobrazené: 79 x
Dnes ho už každý môže navštíviť virtuálne. Kynceľová, 13. apríl 2020 – Slovenské múzeum máp v obci Kynceľová neďaleko Banskej Bystrice, ktoré nemá v strednej Európe obdobu, môžete navštíviť aj v čase epidémie COVID-19...