Výroba mliečnych produktov

Mliečne_produkty (1)

Žiaci III.P študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka dňa 17. 05. 2022 nadobudli vedomosti a praktické zručnosti pri výrobe mliečnych produktov. Svoje vedomosti a zručnosti im odovzdala najväčšia odborníčka na škole naša pani riaditeľka Mgr. Borbuliaková.

Pani riaditeľka žiakov uviedla do témy, ukázala im rôzne mliečne produkty a vysvetlila im pracovné postupy. Spoločne sa potom pustili do výroby syrových produktov - kefíru, syra, syrových nití, uzlíkov a korbáčikov. V závere sme ochutnali vyrobené výrobky, ktoré všetkým veľmi chutili.

Veľmi pekne ďakujeme pani riaditeľke za odovzdané vedomosti a za jej čas.

 

 V Krupine, dňa 19. 05. 2022

 

 

 

                                                                                                                                                              Ing. Eva Sopková

 

Priložené fotografie