Činnosť ŽŠR

Plán činnosti:


1.      Jesenná výzdoba – september – ikebany, ak bude možné, výstavka tekvíc

2.      Imatrikuácie žiakov prvých ročníkov – október/november, realizácia jednotlivých disciplín, nákup potrebných pomôcok – ZRŠ?

3.      Vianočná výzdoba – november/december – vestibul školy – výroba papierových hviezd, výroba ikebany a darčekov, výzdoba školského stromčeka

4.      Súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu – december – žiaci si vyzdobia triedy, žiacka rada, vyhodnotí najkrajšiu triedu, zabezpečí ceny – ZRŠ?

5.      Mikuláš

6.      Vianočný medovník – december – zabezpečenie programu, výzdoba, príprava priestorov, ak bude tombola, zabezpečenie cien/sponzorských darčekov

7.      Valentínska pošta - február – príprava plagátov, rozosielanie pošty „valentínskych pozdravov“ medzi žiakov

8.      Veľká noc – apríl – vestibul školy, výzdoba k Veľkej noci, ikebana 

9.      Športový deň – jún – pomoc pri organizovaní a vyhodnotení jednotlivých športových disciplín, nákup cien a prerozdelenie medzi súťažné disciplíny

10.  Zapojenie sa do projektu „Projekt je zmena“