Činnosť ŽŠR

Plán činnosti:

1. Jesenná výzdoba– september – jesenná výzdoba vo vetibule školy – zabezpečiť sušené listy/kvety/šípky na prípravu ikebany, ak bude možné, výstavka tekvíc

2. Imatrikuácie žiakov prvých ročníkov– október/november, realizácia jednotlivých disciplín, nákup potrebných pomôcok – ZRŠ?

3. Súťaž o najkrajšiu jesennú/vianočnú ikebanu– október až december – príprava plagátov, zabezpečenie cien, vyhodnotenie

4. Vianočná výzdoba– november/december – vestibul školy – výroba papierových hviezd, výroba ikebany a darčekov, výzdoba školského stromčeka

5. Súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu– december – žiaci si vyrobia pohľadnice, žiacka rada pripraví plagáty, vyhodnotí a odovzdá ceny

6. Súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu– december – žiaci si vyzdobia triedy, žiacka rada, vyhodnotí najkrajšiu triedu, zabezpečí ceny – ZRŠ? 

7. Akadémia k výročiu školy– december – pomoc pri organizovaní akadémie, výzdoba, príprava priestorov, ak bude tombola, zabezpečenie cien/sponzorských darčekov

8. Valentínska pošta  - február – príprava plagátov, rozosielanie pošty „valentínskych pozdravov“ medzi žiakov

9. Veľká noc– apríl – vestibul školy, výzdoba k Veľkej noci, ikebana  

10. Športový deň– jún – pomoc pri organizovaní a vyhodnotení jednotlivých športových disciplín, nákup cien a prerozdelenie medzi súťažné disciplíny