Zastupovanie


Zastupovanie20. 11. 2019 - streda
Mgr. Nôžková1MATIV.O
Mgr. Ližbetinová2ANJIV.O
Ing. Pokorný3POEIV.O
Mgr. Janek4TSV spojIII.O+III.M
Ing. Fekiačová3PRN pos 7II.O
Ing. Fekiačová5ADK spojIII.O+I.N
Mgr. Ližbetinová1OKAIII.O
Ing. Miškovová4RUJIII.AK
Ing. Chovanec5RUJIII.AK
Mgr. Izáková4FZY pos 7I.M
I.P - 0h RNA nebude
I.AK - 0,1 h NBV kat. nebude
IV.O po 5h končí
III.O po 6h končí
II.O po 5h končí